W kierunku rynku pracownika

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w grudniu zmalał w porównaniu do listopada o 1,5 punktu. Skala spadku była trzykrotnie większa niż przed miesiącem i silniejsza niż przed rokiem, zaś jego wartość absolutna zbliżyła się do minimum, ostatnio odnotowanego na początku 2020 roku. Oznacza to przesunięcie rynku pracy w […]

więcej