Brakuje rąk do pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł trzeci miesiąc z rzędu. Skala tego wzrostu była nieco mniejsza niż przed miesiącem, co stwarza pewne szanse na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Biorąc jednak pod uwagę coraz wyraźniejsze symptomy jego przegrzania, co objawia się przede wszystkim znacznymi […]

więcej