Pracodawcy ostrożni w kreacji miejsc pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w maju wzrósł o blisko 0,5 pkt. Jest to drugi miesiąc wzrostu, choć skala zmian jest dwukrotnie mniejsza niż przed miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w maju w porównaniu do kwietnia o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,1%. Obecnie pięć składowych, spośród siedmiu […]

więcej