Utrzymanie wielkości zatrudnienia priorytetem dla firm

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w marcu br. nie zmienił swej wartości w ujęciu miesięcznym. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 5,4% i również nie uległa zmianie. Trudno oczekiwać w najbliższym czasie jakiejkolwiek większej zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego (poza ewentualnymi wahaniami o charakterze sezonowym). Firmy planują utrzymać wielkość […]

więcej