Rynek pracy pod wpływem dwóch sił: braku pracowników i spowolnienia

WRP_11_19 Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w listopadzie 2019 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Był to kolejny – drugi spadek z rzędu, po sześciomiesięcznym okresie jego wzrostów. Obecnie, na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i […]

więcej