Stagnacja na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w sierpniu br. nie uległ zmianie w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Odnotowywane w ostatnim czasie niewielkie wzrosty wartości wskaźnika raczej zapowiadały zmiany o charakterze sezonowym niż trwałą tendencję wzrostową. Stopa bezrobocia rejestrowanego, niewyrównana sezonowo, nie zmieniła swej wartości w ujęciu miesięcznym i […]

więcej