Stabilizacja relacji przychodów do kosztów

W czerwcu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej spadł w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Jednak w dłuższym okresie, tj. od jesieni ubiegłego roku oscyluje on wokół zbliżonego poziomu 103 punktów. Większość składowych obrazujących relacje tempa zmiany przychodów do tempa zmiany kosztów nie zmieniła się istotnie […]

więcej