Dalszy spadek z nadzieją na wyhamowanie

W czerwcu 2020 spadek wskaźnika ICI (Income Cost Index) obrazującego relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych uległ dalszemu pogłębieniu. Wiele wskazuje, że kolejne miesiące powinny przynieść wyhamowanie spadku wskaźnika a następnie jego powolny wzrost. Co prawda, w dalszym ciągu pogarszają się relację przychodów ze sprzedaży produktów do kosztów utrzymywania wszelkiego rodzaju zasobów […]

więcej