Raptowny spadek indeksu przychodów do kosztów

W sierpniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej drastycznie obniżył się (spadek o blisko 3 pkt.) w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Był to największy jednorazowy spadek indeksu od siedmiu lat. W ostatnim czasie tempo wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej znacznie przewyższyło tempo przychodów. Zjawisko to dotyczy […]

więcej