Krótkookresowa poprawa

W styczniu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych wzrósł o blisko 2 punkty w stosunku do danych z grudnia ubiegłego roku. W ostatnich miesiącach wskaźnik oscyluje wokół zbliżonych wartości, co wskazuje na dość znaczne po-pandemiczne odbicie gospodarki, jednak bez większych szans na szybki powrót na […]

więcej