Koszty rosną szybciej niż przychody

W październiki br. ICI kontynuował tendencję do spadku, którą obserwujemy od września 2017 roku. Na spadek wskaźnika w tym miesiącu najsilniejszy wpływ miały pogarszające się relacje: przychodów ze sprzedaży do kosztów pracy, do kosztów utrzymywania zapasów wyrobów gotowych oraz do kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. Pogorszyła się również relacja przychodów ogółem do kosztów ogółem w […]

więcej