ICI bez zmiany

W grudniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej pozostał na poziomie bliskim wartościom sprzed miesiąca. Był to drugi kolejny miesiąc, gdy wskaźnik nie zmienił istotnie swojej wartości. Nie mniej jednak brak dalszych spadków nie zmienia dominującej od blisko roku tendencji do pogarszania się relacji przychodów do kosztów […]

więcej