Relacja przychodów do kosztów poprawia się

We wrześniu 2020 wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych kontynuował swój wzrost po raptownym załamaniu w okresie marzec-maj br. Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się przede wszystkim składowe obrazujące sytuację finansową przedsiębiorstw, w szczególności zaś relację przychodów do kosztów. Poprawie uległa relacja przychodów z ogólnej działalności do […]

więcej