Brak sygnałów ożywienia

Pomimo, że wskaźnik ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, a tym samym determinujący aktywność gospodarki, nieznacznie wzrósł w ostatnich dwóch miesiącach, to ciągle pozostaje w okolicach najniższych wartości osiągniętych przed rokiem. Te niewielkie wzrosty i spadki wskaźnika odnotowywane w ostatnich miesiącach świadczą o braku impulsów, które pozwoliłby wyrwać gospodarkę z […]

więcej