Mniejsze przychody z działalności i rosnące koszty pracy kulą u nogi przedsiębiorców

W październiku 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się. Zjawisko pogorszenia relacji przychodów do kosztów w największym stopniu dotyczyło relacji przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów i usług do kosztów pracowniczych. Zjawisko to dominuje w polskim przemyśle od pierwszych miesięcy tego roku. W najbliższych miesiącach a […]

więcej