Kredyty drożeją

W kwietniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej pozostał na niezmienionym w stosunku do ubiegłego miesiąca poziomie. Podobnie zachowała się większość składowych wskaźnika. Wyraźnemu pogorszeniu uległa relacja przychodów ogółem do całokształtu kosztów w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników. Pogorszyła się również relacja przychodów uzyskiwanych przez firmy ze […]

więcej