Niewielka i raczej chwilowa poprawa

W styczniu 2020 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej poprawił się nieznacznie w stosunku do miesiąca poprzedniego (wzrost o blisko 0,8 pkt.). Mimo to wskaźnik nadal znajduj się daleko poniżej swego ostatniego lokalnego szczytu oraz poniżej długookresowej średniej. Poprawę tę traktować należy na razie jako chwilowe odpuszczenie negatywnych […]

więcej