Perspektywy krótkookresowe lepsze od perspektyw w długookresowych

W kwietniu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów pozostał na poziomie zbliżonym do wartości osiąganych w ostatnich trzech miesiącach. Po okresie szybkiego ożywienia wskaźnika w drugiej połowie ubiegłego roku, od jesieni 2020 nie wykazuje on tendencji wzrostowych. Wśród składowych wskaźnika poprawiają się głównie te, które decydują o bieżącej […]

więcej