Ponowny spadek ICI

W grudniu 2020 wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych ponownie obniżył się w stosunku do miesiąca poprzedniego (spadek o blisko 1,5 punktu). Największy pogorszenie nastąpiło w relacji przychodów przedsiębiorstw do kosztów prowadzenia ogólnej działalności gospodarczej, w szczególności pogorszyła się relacja przychodów do kosztów zatrudnienia. Relacja przychodów […]

więcej