Konsumenci odczuwają poprawę

W lutym 2024 Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,6 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Poprawę wskaźnika obserwujemy od roku. Kluczową rolę w jego poprawie odgrywają dwa czynniki: spadająca inflacja oraz wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń. Niższą dynamikę cen wyrażoną wskaźnikiem CPI zawdzięczamy głównie ujemnej dynamice w porównaniu do sytuacji sprzed roku cen energii, opału i […]

więcej