Wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń nie dotyczy wszystkich pracujących

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lipcu br. pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego. Pomimo utrzymującej się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz łatwości znalezienia i utrzymania pracy, wskaźnik od początku roku nie wykazuje większych zmian. Do stagnacji wskaźnika w tym miesiącu przyczynił się przede wszystkim niewielki przyrost liczby osób zatrudnionych w […]

więcej