Realne płace spadają a na rynku pracy coraz ciaśniej

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie 2022 r. spadł o blisko 1 punkt w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Od początku roku wskaźnik charakteryzuje się wyraźną tendencją spadkową a jego skumulowany od początku roku spadek wyniósł ponad 7 punktów. Nadal podstawowym czynnikiem decydującym o negatywnej tendencji wskaźnika jest wysoka i ciągle rosnąca […]

więcej