Wzrost wynagrodzeń pozornie poprawia sytuację ekonomiczną Polaków

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w maju 2023 r. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Był to drugi z kolei miesiąc, kiedy wskaźnik poprawiał się. Pomimo tej niewielkiej poprawy nie możemy na razie mówić o przełamaniu negatywnych tendencji, gdyż w ostatnich miesiącach wskaźnik oscyluje wokół wartości ze swego lokalnego […]

więcej