Strategia przetrwania

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2021 r. pozostał na zbliżonym poziomie do wartości sprzed miesiąca (wzrost o 0,5 punktu – zmiana nieistotna w stosunku do zmienności wskaźnika w ostatnich latach). Zarówno wielkość zatrudnienia jak i wysokość realnych wynagrodzeń nie uległy istotnej zmianie (dane po usunięciu wpływu czynnika sezonowego). Wiele wskazuje na […]

więcej