Koszty inflacji obciążają społeczeństwo nierównomiernie

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2023 r. spadł o 1,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Tendencję do pogarszania się wskaźnika obserwujemy od początku drugiej połowy 2021 roku. Obecnie wszystkie składowe wskaźnika działają w kierunku jego spadku. Najsilniejszy negatywny wpływ miało zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Oznaki niższej […]

więcej