Wynagrodzenia nadal rosną, zatrudnienie nieco wolniej

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2018 r. wzrósł o 0,2 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Nie była to istotna zmiana. W kierunku wzrostu wskaźnika działała niższa inflacja oraz utrzymujące się wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń znacznie przekraczające tempo wzrostu cen. Sytuacja taka jest korzystna dla gospodarstw domowych, choć nie dotyczy […]

więcej