O wzrost dochodów i zmianę miejsca pracy będzie coraz trudniej

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w styczniu 2020 r. ponownie obniżył się. Tendencję do spadku wskaźnika obserwujemy od blisko dwóch lat. Obecne jego niższe wartości spowodowane są głównie dwoma czynnikami: ograniczeniem tempa wzrostu wynagrodzeń oraz rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub. roku w porównaniu z grudniem […]

więcej