Ponad 60% wzrostu wynagrodzeń zabrała inflacja

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa we wrześniu 2021 r. spadł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Był to już drugi wyraźny spadek wskaźnika od początku roku. Nieco niższe niż przed miesiącem było średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, choć jego roczna dynamika w ujęciu nominalnym przekroczyła, podobnie jak przed miesiącem, 9%. […]

więcej