Inflacja redukuje dochody gospodarstw domowych

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w sierpniu 2019 r. spadł o 0,3 punktu w stosunku do swej wartości sprzed miesiąca. Był to piaty z kolei miesiąc obniżania się wartości wskaźnika a tym samym pogarszania kondycji finansowej Polaków. Główne przyczyny spadku to przede wszystkim rosnąca inflacja, która istotnie zmniejsza siłę nabywczą przeciętnego Kowalskiego. Wynagrodzenia […]

więcej