Systematyczny spadek Wskaźnika Dobrobytu

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie 2021 r. spadł o kolejne 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Od czterech miesięcy wskaźnik systematycznie pogarsza się. Do spadku Wskaźnika Dobrobytu w największym stopniu przyczynia się rosnąca inflacja. Mierzący ją wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oczyszczony z wpływu czynników sezonowych wzrósł […]

więcej