Wzrost wynagrodzeń oraz większe możliwości zatrudnienia przy względnie niskiej i stabilnej inflacji przyczyniają się do poprawy dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa we wrześniu br. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Był to drugi miesiąc znacznego wzrostu wskaźnika, nie notowany od 2016 roku. Na wzrost ten w największym stopniu miało wpływ wysokie tempo wzrostu płac. W ujęciu nominalnym wzrosły one o ponad 6,6% w skali roku, […]

więcej