Wskaźnik Dobrobytu bez zmian

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2019 r. nie zmienił swej wartości w stosunku do miesiąca poprzedniego. Tempo wzrostu zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników utrzymało się na poziomie miesiąca poprzedniego i wzrosło w skali ostatniego roku o niespełna 3%. Od listopada ubiegłego roku utrzymuje się ono na zbliżonym poziomie, nieznacznie […]

więcej