Podstawowe pojęcia

Cykl koniunkturalny

Cykl Koniunkturalny to wahania w ogólnym poziomie aktywności gospodarczej, podczas których gospodarka na przemian wzrasta i kurczy się. Wahania te powtarzają się ale nie są regularne. Charakteryzują się zróżnicowaną amplitudą wahań i długością trwania fazy wzrostu i kurczenia się gospodarki.


Najczęściej rozróżniamy następujące rodzaje wahań aktywności gospodarczej:

Cykle koniunkturalne, klasyczne (business cycle) – wahania w ogólnym poziomie aktywności gospodarki pod wpływem których na ogół dochodzi do zmiany przebiegu dotychczasowego średniookresowego trendu rozwoju gospodarki.
Cykle wzrostowe (growth cycle) – wahania tempa aktywności gospodarki wokół dotychczasowego średniookresowego wzrostowego trendu gospodarki.
Cykle Kondratiewa – zmiany w przebiegu długookresowego trendu rozwojowego gospodarki

cykl kon