Kalendarz

Poszczególne dane ukazują się w następujących dniach i godzinach:

Nazwa produktuCzęstotliwość publikacjiData publikacjiGodzina publikacji
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI)1 raz miesięczniepomiędzy 10-13 dniem każdego miesiąca - dla Abonentów/Prenumeratorów9:00
Wskaźnik Równoległy Koniunktury (WRK)1 raz miesięczniepomiędzy 26-30 dniem każdego miesiąca - dla Abonentów/Prenumeratorów9:00
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP)1 raz miesięczniepomiędzy 28-30 dniem każdego miesiąca - dla Abonentów/Prenumeratorów9:00
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK)1 raz miesięczniepomiędzy 20-23 dniem każdego miesiąca - dla Abonentów/Prenumeratorów9:00
Wskaźnik Dobrobytu (WD)1 raz miesięczniepomiędzy 17-20 dniem każdego miesiąca - dla Abonentów/Prenumeratorów9:00
Barometr Ofert Pracy (BOP)
1 raz miesięcznieok. 10 dnia każdego miesiąca - dla Abonentów/Prenumeratorów 9:00