Ograniczone zasoby spowolnią gospodarkę

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w grudniu 2018 roku zrósł o 0,4 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zmiana była niewielka i pomimo dwóch kolejnych miesięcy poprawy, wskaźnik znajduje się obecnie poniżej swej średniookresowej wartości z ostatnich trzech lat. Od pierwszych miesięcy 2018 roku sygnalizuje nadchodzące schłodzenie aktywności […]

więcej