Kolejny spadek wskaźnika

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w kwietniu 2019 roku spadł o kolejne 0,5 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. To drugi z rzędu miesiąc pogarszania się perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki. Niepokoi przede wszystkim stopniowe ograniczanie tempa napływu nowych zamówień, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza wzrost […]

więcej