Gospodarka przed burzą

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu 2020 roku obniżył się o 2,6 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zaznaczyć należy, że większość danych (za wyjątkiem indeksu WIG) odnosi się do sytuacji sprzed epidemii. Nawet dane z badań koniunktury GUS, choć dotyczą marca, to jednak zbierane są do […]

więcej