Popyt krajowy niweluje skutki spowolnienia w Europie

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w sierpniu 2019 roku wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Pomimo tego wzrostu nie odrobił on strat z ubiegłego miesiąca i od początku roku stracił ponad dwa punkty. Spośród ośmiu składowych wskaźnika pogorszeniu uległy cztery, trzy nieznacznie poprawiły się […]

więcej