Wiosna w gospodarce

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2024 roku wzrósł o 1,6 punktu. Był to siódmy miesiąc pozytywnych zmian wskaźnika i jeden z najsilniejszych spośród dotychczasowych wzrostów. Głównym źródłem optymizmu była warszawska giełda. Pozostałe składowe poprawiły się w bardziej umiarkowanym tempie lub pozostały na poziomie zbliżonym do notowań […]

więcej