Inflacja zagraża popytowi

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w sierpniu 2021 roku spadł o 1,1 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. To pierwszy spadek wskaźnika od początku roku. Pojawiają się pierwsze sygnały świadczące o kurczeniu się popytu krajowego, który do tej pory był głównym czynnikiem podtrzymującym wzrost gospodarczy. Spośród ośmiu […]

więcej