O firmie

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych

jest instytucją prywatną świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych głównie dla gospodarki polskiej.
Opiera ona swoją działalność na ponad 20-letnim doświadczeniu założycieli, właścicieli i autorów projektów badawczych firmy w zakresie badania poziomu aktywności gospodarki, konstruowania wskaźników wczesnego ostrzegania, wskaźników wyprzedzających oraz prognozowania.
Misją naszej firmy jest internetowy outsourcing makroekonomiczny tj. dostarczanie za pośrednictwem internetu, jak najbardziej aktualnych informacji, analiz, prognoz i raportów makroekonomicznych.

Do kogo skierowana jest nasza oferta?


Produkty nasze skierowane są do instytucji finansowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, administracji państwowej, samorządów oraz mediów.

Dlaczego nasza oferta może być interesująca?

Zamawiając naszą usługę będziesz miał dostęp do aktualnych i wysokiej jakiści ocen sytuacji gospodarczej wcześniej niż inni; jeszcze przed ich opublikowaniem
Jeśli instytucja posiada własnych ekonomistów (analityków, planistów, strategów) i wypracowane metody analizy, to nasza firma może wzbogacić i uzupełnić istniejący warsztat analityczny o uznaną i sprawdzoną na świecie metodę. Może pomóc stworzyć pełniejsze oceny stanu i perspektyw rozwoju gospodarki polskiej z uwzględnieniem rynku, na którym firma działa.
Jeśli instytucja posiada zespół ekonomistów, ale nie wystarczający dla potrzeb firmy, to zmiast rozbudowywać zespół, możesz skorzystać z naszych usług. Wspólnie z istniejącym zespołem wypracujemy taki zestaw informacji, analiz i raportów, który będzie odpowiadał potrzebom twojej firmy.
Jeśli instytucja nie posiada własnych służb ekonomicznych (planistów, analityków, strategów), a jednocześnie odczuwa potrzebę bieżącego lub okresowego obserwowania podstawowych trendów makroekonomicznych, to nasza usługa jest dobrym rozwiązaniem. Zamiast zatrudniać nowych pracowników, u nas możesz otrzymać informacje i raporty makroekonomiczne tanio i najwyższej jakości. W ten sposób trzymasz koszty pod kontrolą i masz informację, której potrzebujesz.
Jeśli sytuacja i potrzeby instytucji są inne niż wyżej wymienione, to jesteśmy gotowi je omówić, poszukać najlepszych rozwiązań.

Oceny gospodarcze przygotowywane są pod kierunkiem Marii Bieć

Maria Bieć – profesor zwyczajny. Pracuje na warszawskiej SGH. Publikuje również jako Maria Drozdowicz lub Maria Drozdowicz-Bieć. Przedstawiała swoje oceny gospodarki na łamach „Rzeczpospolitej” i innych czasopism o profilu ekonomicznym od 1989r.
W latach 1989-96 były to publikacje omawiające wyniki badań koniunktury, które prowadziła wówczas w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG-SGH). Obecne publikacje dotyczą oceny aktualnego stanu gospodarki w oparciu o wskaźnik równoległy koniunktury (WRK),perspektyw jej rozwoju w oparciu o wskaźnik wyprzedzający koniunktury (WWK) oraz tendencji inflacyjnych w oparciu o wskaźnik przyszłej inflacji (WPI), a także Wskaźnik Dobrobytu.
Maria Drozdowicz-Bieć jest autorką około 60 artykułów naukowych opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, ponad 200 publikacji prasowych oraz autorką książki na temat metod i technik stosowanych w badaniach koniunktury metodą testu.
Od 1996 roku jest Senior Research Associated w Foundation for International Business and Economic Research w Nowym Jorku. Od 1990r – członek Center for International Research of Economic Tendency (CIRET) w Zurichu. Uczestniczy jako ekspert w kwartalnych badaniach poświęconych tendencjom w gospodarce światowej – Economic Survey International (ESI) prowadzonych przez Institut fur Wirtschaftforschung (IFO) w Monachium. W latach 1994-96 uczestniczyła w pracach Zespołu Konsultacyjnego d/s Badań Społecznych przy Biurze Analiz Społecznych i Promocji przy Urzędzie Rady Ministrów. Była członkiem zespołu prognoz gospodarczych „Życia Gospodarczego” Jej ocenami gospodarki polskiej interesują się banki komercyjne i inwestycyjne, biura maklerskie, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz administracja państwowa i samorządowa.