Jak działamy

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych

Stosowana przez nas metoda wskaźników wyprzedzających koniunkturę w polskiej gospodarce nawiązuje do opracowanej w amerykańskim National Bureau for Economic Research (NBER) analizy cykli koniunkturalnych. Przez wiele lat metoda ta była rozwijana i obecnie wskaźniki wyprzedzające, równoległe i opóźnione (Leading Economic Indicators, Coincident Economic Indicators, Lagging Economic Indicators) włączone są w nurt comiesięcznej statystyki amerykańskiej. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury jest jednym z pilniej śledzonych wskaźników makroekonomicznych w USA, a jego comiesięczne wyniki publikowane są m.in. w The Wall Street Journal. Metoda ta stosowana jest również przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD oraz szereg ośrodków badawczych całego świata.

Co miesiąc lub częściej możecie mieć Państwo szybką i jak najbardziej aktualną informację na temat stanu gospodarki polskiej, który jest opisywany przez Wskaźnik Równoległy Koniunktury (WRK), perspektyw rozwojowych w ciągu najbliższych 3-12 miesięcy, opisywanych przez Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) oraz prognozy zmian inflacji, która jest opisywana przez Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) jak również nastrojów społecznych opisywanych przez Wskaźnik Dobrobytu, a także sytuację na rynku pracy opisywaną przez Barometr Ofert Pracy.

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych  jest jedynym jak do tej pory ośrodkiem na świecie, który prowadzi regularne comiesięczne pomiary i analizy stanu oraz perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki, stosując metodę badania cykli koniunkturalnych przy użyciu wskaźników: wyprzedzającego, równoległego i opóźnionego, a także Wskaźnik Dobrobytu oraz Barometr Ofert Pracy (BOP).