Produkty

Zakupu informacji można dokonać w formie jednorazowego dostępu do wybranych danych lub w formie stałego dostępu do wybranych danych w ramach 12-sto miesięcznego abonamentu. Przed zakupem można obejrzeć wersję demonstracyjną wybranego wskaźnika (wydania archiwalne).

Wskaźnik Równoległy Koniunktury jest miarą aktualnego poziomu aktywności gospodarczej. Wykazuje dużą siłę związku z PKB. Dane o wielkości PKB podawane są kwartalnie i z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Wskaźnik Równoległy (WRK) dostępny jest każdego miesiąca i zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne. Dzięki temu może on być wykorzystany do bieżącej oceny tempa rozwoju gospodarki oraz do szacowania PKB na bieżąco. Dostępny jest około 25 dnia każdego miesiąca.