Niezależność sądów a gospodarka

Relacja pomiędzy niezależnością sądów a gospodarką dla przeciętnego człowieka wydaje się z jednej strony oczywista, z drugiej jednak mało wymierna. Na ogół wskazuje się, że niezależność wymiaru sprawiedliwości redukuje koszty prowadzenia biznesu i zmniejsza ryzyko działalności gospodarczej, co w praktyce jest czynnikiem zwiększającym atrakcyjność gospodarki i napływ zagranicznych inwestycji. W publikacjach naukowych i badaniach z […]

więcej