Mniejsza presja inflacyjna

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. ponownie obniżył się o 0,3 punktu. Od wielu miesięcy wskaźnik pokazuję że perspektywa ograniczenia popytu wskutek rysującego się na horyzoncie spowolnienia oddziałuje znacznie silniej na inflację niż czynniki kosztowe decydujące o ostatecznych cenach. Presja kosztowa również […]

więcej