Mniejsze obawy przed wzrostem cen

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. obniżył się o 1,8 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Był to czwarty z kolei i jednocześnie najsłabszy spadek wskaźnika a wiele wskazuje na to, że może to być jeden z ostatnich spadków w tej serii. […]

więcej