Producenci i konsumenci oczekują wzrostu cen

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 r. obniżył się o 0,2 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Tempo spadku wskaźnika w porównaniu z kilkoma poprzednimi miesiącami wyraźnie wyhamowało. Przyczynił się do tego powrót wzmożonych oczekiwań inflacyjnych wyrażanych przez menadżerów przedsiębiorstw i przedstawicieli […]

więcej