Tańsza ropa zmniejszyła presję inflacyjną

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. obniżył się o 0,5 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Był to trzeci – kolejny ale pierwszy – istotny spadek wskaźnika. Największy wpływ na jego obecne obniżenie miały malejące ceny ropy naftowej na światowych rynkach. […]

więcej