Wizja spowolnienia ogranicza presję inflacyjną

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. ponownie obniżył się o 0,4 punktu i był to szósty z kolei jego spadek. Choć dotychczasowy przebieg WPI wskazuje na krótkookresowy charakter ostatniego wzrostu inflacji spowodowany głównie wyższymi cenami żywności, to uporczywe działania tego czynnika w […]

więcej