Nie tylko po-pandemiczne ożywienie przyczyną wysokiej inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021r. wzrósł o blisko 2 punkty w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Podobnej skali wzrosty obserwujemy od czterech miesięcy, zaś nasilenie presji inflacyjnej wskaźnik sygnalizuje od lipca ubiegłego roku. Oczekiwania inflacyjne zarówno konsumentów jak przedstawicieli firm sektora przemysłowego […]

więcej