Zastój w gospodarce ograniczy inflację

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. obniżył się o 0,1 punktu. Zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca była niewielka, jednak większość składowych wskaźnika, zwłaszcza tych, które odnoszą się do polskiej gospodarki, nie uwzględniała jeszcze wpływu epidemii koronawirusa na kierunek i skalę zmian […]

więcej