Konsumenci obawiają się wzrostu cen

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. wzrósł w stosunku do sierpnia br. o 0,2 punktu. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jego wzrost było nasilenie oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Niewielki wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach w konsekwencji ograniczonego jej wydobycia na terenach dotkniętych […]

więcej