Ceny rosną – oczekiwania uczestników rynku stabilne

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Nie mniej jednak od początku roku kolejne spadki wskaźnika były coraz wolniejsze aby w czerwcu br. całkowicie wyhamować. Obserwowana tendencja może świadczyć o zbliżającym się końcu […]

więcej