Obawy przed spowolnieniem tłumią presję inflacyjną

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 r. pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Od czterech miesięcy wskaźnik nie wykazuje większych zmian. Zmniejszenie presji inflacyjnej szczególnie widoczne jest u przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy pomimo rosnących kosztów zakupu niektórych surowców, zwiększonych kosztów […]

więcej