Znaczący wzrost wskaźnika

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku wzrósł o 1,2 punktu w stosunku do ubiegłego miesiąca. Był to najsilniejszy z dotychczasowych wzrostów, które rozpoczęły się przed trzema miesiącami. Przybywa składowych działających w kierunku ponownego nasilenia inflacji. W największym stopniu do wzrostu wskaźnika przyczyniło […]

więcej