Obawy przed wzrostem inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. wzrósł o 0,4 punktu i był to najsilniejszy jednorazowy wzrost wskaźnika od blisko dwóch lat. W przestrzeni publicznej istnieje wiele obaw zarówno o poziom inflacji w najbliższych miesiącach, jak i o trwałość tendencji inflacyjnych. O jej […]

więcej