Presja inflacyjna i oczekiwania na jej wzrost nie słabną

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022r. wzrósł o 1,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 18 miesięcy i osiąga kolejne szczyty. Oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów ustabilizowały się, jednak pozostają na bardzo wysokim poziomie. W przypadku konsumentów blisko […]

więcej