Słabnący złoty i wzrost cen surowców nasilą inflację

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. wzrósł o 1 punkt w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca. Wskaźnik rośnie systematycznie od lipca ubiegłego roku a w ostatnich trzech miesiącach tempo kolejnych przyrostów uległo wzmocnieniu. Nasiliły się obawy o wzrost cen zarówno po […]

więcej