Z bieda-nauczycielami bliżej do doliny słoni niż do doliny krzemowej

Wynagrodzenia pracowników a w szczególności relacje pomiędzy zarobkami poszczególnych grup zawodowych to jedna z bardziej wrażliwych społecznie kwestii, mająca również konsekwencje dla jakości życia społeczeństwa i długookresowego rozwoju gospodarki. Naturalną rzeczą jest, że przedstawiciele poszczególnych zawodów porównują swe zarobki z zarobkami przedstawicieli pozostałych grup zawodowych lub pracowników innych branż. Relacje te z jednej strony odzwierciedlają […]

więcej