Zapowiedź redukcji tempa wzrostu PKB

W październiku 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów nie zmienił się istotnie w stosunku do wartości sprzed miesiąca.
Przez poprzednie trzy miesiące wskazał. Biorąc pod uwagę relację amplitud wahań wskaźnika i tempa wzrostu PKB w latach poprzednich, można spodziewać się, że dynamika wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie coraz słabsza a obecne wyniki wskazują że na koniec roku spadnie co najmniej o 1/3.

Podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach, w przedsiębiorstwach pogarsza się relacja przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży do kosztów pracy. To efekt szybko rosnących wynagrodzeń i braku pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. Szybciej od przychodów rosną również koszty magazynowania towarów. Inflacja producentów (PPI) przewyższa inflację konsumencką, co powoduje szybszy wzrost wszystkich kosztów związanych z produkcją w relacji do tempa wzrostu cen, po których sprzedawane są towary. Wyższe ceny detaliczne jedynie w niewielkim stopniu rekompensują wzrost kosztów produkcji.

Nieznacznie poprawiła się relacja przychodów firm do ceny pozyskania nowego kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne. Wynika to głownie ze spadku ceny kredytu, co w warunkach bardzo niskiego zainteresowania firm inwestycjami jest zjawiskiem normalnym.