Wzrost wynagrodzeń pozornie poprawia sytuację ekonomiczną Polaków

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w maju 2023 r. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.
Był to drugi z kolei miesiąc, kiedy wskaźnik poprawiał się. Pomimo tej niewielkiej poprawy nie możemy na razie mówić o przełamaniu negatywnych tendencji, gdyż w ostatnich miesiącach wskaźnik oscyluje wokół wartości ze swego lokalnego dna, osiągniętego w końcu ubiegłego roku.

Głównym czynnikiem powodującym wzrost wskaźnika było ograniczenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z 18,4% w lutym br. do 14,7% w kwietniu br. Inflacja pozostaje jednak nadal bardzo wysoka, drenując kieszenie polskiego społeczeństwa.

Stąd silna presja pracowników na podnoszenie wynagrodzeń. Choć ostatnio publikowane dane GUS dotyczą zaledwie około 60% zatrudnionych (zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracowników powyżej 49 osób), to wskazują na utrzymującą się od wielu miesięcy silną presję na podwyżki wynagrodzeń, które choć w części mają rekompensować wzrost kosztów życia. Postawom tym sprzyja zarówno sytuacja na rynku pracy (brak pracowników), jak i polityka rządu, który podnosi świadczenia socjalne, płacę minimalną oraz zapowiada dodatkowe benefity finansowe, adresowane do różnych grup społecznych. Utrzymywanie się takich nastrojów działa silnie proinflacyjnie, czyniąc politykę walki z nią mało skuteczną.

Tempo wzrostu zatrudnienia zwolniło w ostatnim czasie do 0,4% w skali roku wobec 2,8% przed rokiem. Pracodawcy choć nie zwalniają masowo pracowników, to kreacja nowych miejsc pracy uległa wyraźnemu ograniczeniu. Co prawda, tendencja taka może osłabić to w przyszłości presję na wzrost wynagrodzeń, a następnie zmniejszyć presję inflacyjną i ograniczyć samą inflację, jednak będzie to proces długotrwały, a w roku wyborczym mało prawdopodobny.