Wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń nie dotyczy wszystkich pracujących


Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lipcu br. pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Pomimo utrzymującej się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz łatwości znalezienia i utrzymania pracy, wskaźnik od początku roku nie wykazuje większych zmian.

Do stagnacji wskaźnika w tym miesiącu przyczynił się przede wszystkim niewielki przyrost liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach w stosunku do dynamiki tego zjawiska w roku ubiegłym.

Dynamika wynagrodzeń w ujęciu nominalnym oraz po usunięciu wpływu czynników sezonowych była nadal bardzo wysoka – ponad 7,5% w skali roku. Jednak inflacja liczona w ujęciu średniorocznym przekroczyła w czerwcu 2%, co spowodowało, że siła nabywcza tych wynagrodzeń wzrosła jedynie o ok. 5% w skali roku. Jest to nadal bardzo wysokie tempo, przewyższające tempo wzrostu PKB.
Informacja nt. wynagrodzeń raportowana przez GUS nie dotyczy jednak wszystkich pracujących, jest średnią obejmującą jedynie około 2/3 wszystkich zatrudnionych. Pozostałych pracujących w firmach zatrudniających poniżej 10 pracowników, pracujących w rolnictwie i sferze budżetowej ta statystyka GUS nie obejmuje a tam wynagrodzenia rosną znacznie wolniej.