Wypłaty „trzynastek” nie poprawiają ogólnej kondycji gospodarstw domowych


Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do listopada br.
Sytuacja taka ma miejsce drugi miesiąc z rzędu, pomimo ponadprzeciętnego tempa wzrostu wynagrodzeń. W ubiegłym miesiącu w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych, który obejmuje około 60% ogółu pracujących, wrosły one nominalnie o ok. 5,5% w skali roku. W listopadzie br. zbliżyło się ono do blisko 6%. Najprawdopodobniej, podobnie jak przed miesiącem, znaczny wpływ na wzrost przeciętnego wynagrodzenia miały wypłaty dodatkowych wynagrodzeń i nagród. Przed miesiącem było to głównie górnictwo oraz częściowo sektor przetwórstwa ropy naftowej. Najbliższe szczegółowe dane pokażą, które sektory gospodarki dokonywały dodatkowych wypłat w listopadzie. Sytuacja taka będzie trwała do końca kwartału przyszłego roku, kiedy to zazwyczaj jako ostatnia tak zwane trzynastki wypłaca budżetówka.

Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń nie wpływają na ogólną ekonomiczną kondycję gospodarstw domowych. Są one wkalkulowane w tzw. poczucie dobrobytu wyrażane przez konsumentów. Większego znaczenia dla nabierze w najbliższych miesiącach skala inflacji, zwłaszcza towarów i usług częstego zakupu, takich jak żywność oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań.