Wolniejszy wzrost zatrudnienia i płac

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie 2020 r. wzrósł o,5 punktu w stosunku do września br., jednak jego wzrost był blisko trzy razy słabszy niż ten przed miesiącem.

Znacznie wolniej niż przed miesiącem rosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. W ciągu ostatniego miesiąca wzrosło ono minimalne – o niespełna 0,1%, jednak w stosunku do sytuacji sprzed roku obserwujemy jego blisko 1 procentowy spadek. Październikowe dane nie uwzględniają jeszcze ponownie wprowadzonych w skutek pandemii ograniczeń działalności gospodarczej. Nie obejmują również przedsiębiorstw najmniejszych, które zwykle jako pierwsze padają ofiarami tego typu ograniczeń.

Wolniej rosną również wynagrodzenia. Choć ich wzrost w ujęciu realnym wyniósł w październiku 4,7% w stosunku do roku ubiegłego, to po uwzględnieniu tempa wzrostu cen, było to zaledwie 1,3%.

Inflacja ustabilizowała się na wysokim, choć nie rosnącym w ostatnich miesiącach poziomie w okolicach 3%. Przedłużający się stan częściowego zatrzymywania działalności gospodarczej na świecie może spowodować okresowe braki dostaw towarów i surowców oraz zerwanie więzi kooperacyjnych, co w przyszłości może spowodować znaczący wzrost cen. Przy wyjątkowo wysokiej w porównaniu z innymi krajami inflacji jaką już od dłuższego czasu doświadczamy, może być ona szczególnie dotkliwa dla polskiej gospodarki.