Większa siła nabywcza gospodarstw domowych i wyższa pewność zatrudnienia

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie br. wzrósł o 0,5 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca i tym samym odrobił stratę z października br.

Wynagrodzenia pracowników wzrosły w październiku realnie o blisko 5% w skali roku i był to najwyższa dynamika realnych wynagrodzeń od początku roku. W efekcie tego wzrostu gospodarstwa domowe cieszą się zwiększoną siłą nabywczą. Niestety w przypadku części gospodarstw, zwłaszcza tych o niższych dochodach, poczucie bogacenia się może nie być odczuwalne głównie za sprawą szybko rosnących cen żywności.

Panująca sytuacja na rynku pracy, niezwykle korzystna dla pracowników, zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa zarówno w kwestii utrzymania pracy jak i poszukiwania nowej. Dynamika zatrudnienia przekracza 4% w skali roku i jest porównywalną z tą obserwowaną w 2008 roku, kiedy to gospodarka rozwijała się ponad 5% tempem.