Utrata impetu rozwojowego

W lutym 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje przychodów do kosztów uczestników rynku pozostał na poziomie zbliżonym do wartości sprzed miesiąca.
Po kilkumiesięcznym okresie odrabiania strat w pierwszego lockdownu, wskaźnik wytracił swój impet. Jeśli więc przebieg pandemii nie zaskoczy nas w najbliższym czasie, wiele wskazuje na to, że choć gospodarka znajdzie moc do odrobienia dotychczas poniesionych strat, to wejście na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii jest mocno wątpliwe.

Podobnie jak przed miesiącem, poprawie uległa większość składowych obrazujących relację przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży do kosztów prowadzenia bieżącej działalności. Dotyczyło to w szczególności relacji przychodów do kosztów pozyskiwania i utrzymania siły roboczej oraz relacji przychodów do kosztów utrzymywania zgromadzonych zapasów wyrobów gotowych.

Zdecydowanemu pogorszeniu uległa natomiast relacja przychodów przedsiębiorstw do ceny nowo zaciąganych kredytów przeznaczanych głównie na cele inwestycyjne. Co prawda przychody firm wzrastały, jednak tempo wzrostu ceny kredytu rosło znacznie szybciej. Praktycznie oznacza to znaczące ograniczenie dostępności kredytowania firm. Prawdopodobnie jest to przejaw wypychania kredytu, kiedy to banki bardziej zainteresowane są zakupem rządowych papierów dłużnych niż udzielaniem kredytów firmom.