Szczyt aktywności gospodarka ma za sobą

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w czerwcu 2018 roku, podobnie jak przed miesiącem, nie zmienił istotnie swej wartości.
Drugi miesiąc z rzędu wskaźnik pozostaje na tym samym poziomie, jednak znacznie niższym od swego ostatniego lokalnego szczytu ze stycznia bieżącego roku.
Od początku roku wskaźnik stracił 3,7 punktu. Najwięcej negatywnych sygnałów płynie z warszawskiej giełdy, która uległa znaczącej marginalizacji jako źródło pozyskiwania kapitału. Równie niepokojące sygnały wynikają z kurczącego się portfela zamówień oraz pogarszającego się stanu finansów polskich firm.