Systematyczny spadek Wskaźnika Dobrobytu

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie 2021 r. spadł o kolejne 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Od czterech miesięcy wskaźnik systematycznie pogarsza się.

Do spadku Wskaźnika Dobrobytu w największym stopniu przyczynia się rosnąca inflacja. Mierzący ją wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oczyszczony z wpływu czynników sezonowych wzrósł w październiku do poziomu 7,2%. Odczyty w kolejnych miesiącach roku przyniosą dalszy wzrost inflacji. Siła nabywcza naszych zarobków słabnie z miesiąca na miesiąc a oszczędności tracą na wartości. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które obejmuje około 40% wszystkich pracujących wzrosło w październiku o niespełna 8,4%, jednak w ujęciu realnym było to niewiele ponad 1%.

Przedsiębiorcy ograniczają skalę zatrudnienia. W zasadzie od czerwca br. liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się znacząco, pomimo rosnącej liczby ofert pracy, ukazujących się w Internecie oraz tych zgłaszanych do rejonowych urzędów pracy. Być może pracodawcy zamieszczając ogłoszenia, wyrażają jedynie gotowość zwiększenia zatrudnienia, lecz na razie tego nie czynią.