Spokojny koniec dynamicznego roku

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w grudniu nieznacznie spadł.

To pierwszy spadek Barometru od listopada 2016 roku. Jedynie w sześciu spośród szesnastu województw odnotowaliśmy spadek liczby ofert pracy niesezonowej w grudniu. Jednak wśród nich byli liderzy polskiego rynku pracy – województwa, w których pracy oferowanej jest najwięcej. Przyczyniło się to do spadku ogólnej liczby ogłoszeń o zatrudnieniu. Ogólnie, 2017 rok sprzyjał rynkowi wolnych miejsc pracy. Przedsiębiorcy opublikowali w Internecie o 13% ogłoszeń o zatrudnieniu więcej niż w roku poprzednim, a Barometr Ofert Pracy osiągnął nowe rekordy. Najszybciej napływały ogłoszenia o zatrudnieniu dla przedstawicieli zawodów inżynieryjnych oraz usługowych, następnie dla pracowników fizycznych, a najwolniej dla absolwentów nauk społecznych. Wyraźnie obniżył się odsetek ofert w których nie podano wymaganego zawodu. W listopadzie stopa bezrobocia po wyłączeniu fluktuacji o charakterze sezonowym kolejny miesiąc z rzędu spadła.