Spadek na koniec dobrego roku

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w grudniu spadł. Nie zmienia to faktu, że ubiegły rok w większości regionów sprzyjał rynkowi wolnych miejsc pracy.

W 2018 r. przedsiębiorcy opublikowali w Internecie więcej ogłoszeń o zatrudnieniu niż w roku poprzednim, a Barometr Ofert Pracy osiągnął nowe rekordy. Jednak był to również okres fluktuacji liczby ofert, a ich przyrost nie był już tak szybki jak w roku poprzednim. W niektórych województwach odnotowaliśmy nawet spadek, choć nieznaczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła niską wartość. W listopadzie, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział w pracach o charakterze sezonowym, czwarty miesiąc z rzędu nie zmieniła się i wyniosła 5,9%. W 2019 roku na rynek wolnych miejsc pracy może wpłynąć o połowę większy niż w roku poprzednim wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dynamika zmian liczby ogłoszeń o pracy w grudniu ub. r. w relacji do grudnia roku poprzedniego była najwyższa dla zawodów usługowych. Co więcej była ona wyższa niż przed rokiem, co świadczy o ustawicznym rozwoju rynku wakatów dla zawodów usługowych. Liczba ofert pracy wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych również wzrosła, jednak już słabiej niż rok temu. W przypadku zawodów z zakresu nauk społecznych i prawnych liczba ofert pozostała bez zmian w skali roku, podczas gdy przed rokiem jeszcze wzrastała.