Sezonowa praca od zaraz

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu wzrasta trzeci miesiąc z rzędu, po grudniowo-styczniowej korekcie.

Do wzrostu przyczyniają się sprzyjające warunki atmosferyczne i dobra koniunktura gospodarcza. W konsekwencji przedsiębiorstwa, w tym te zorientowane sezonowo, zwiększają zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jednak do wzrostu liczby internetowych ofert pracy przyczynia się również wzmożona konkurencja przedsiębiorstw o pracownika. Wśród województw o relatywnie niskiej stopie bezrobocia liderem pod względem szybkości napływu ofert pracy było woj. wielkopolskie, najsłabiej wypadło natomiast woj. śląskie. W przypadku województw z relatywnie wysoką stopą bezrobocia najwięcej ofert przybyło w woj. podkarpackim. W kwietniu jedynie w woj. opolskim i podlaskim odnotowaliśmy spadek liczby internetowych ofert pracy. Spośród grup kategorii ofert pracy w kwietniu najłatwiej było o pracę fizyczną. To osoby poszukujące zajęcia sezonowego nie wymagającego wyższego wykształcenia najkorzystniej wypadały na rynku pracy. Następne pod względem dynamiki ofert pracy były kategorie zawodów zaliczających się do nauk społecznych, następnie ścisłych i inżynieryjnych, a na końcu – usługowych.