Rosnące ceny obniżają dobrobyt przeciętnego „Kowalskiego”


Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w maju 2019 r. spadł o 1 punkt w stosunku do swej wartości z miesiąca poprzedniego.
Główną przyczyną spadku wskaźnika był szybszy niż dotychczas wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynagrodzenia w kwietniu br. wzrosły co prawda nominalnie o ponad 7% w skali roku, jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych oraz wpływu zmian cen, wzrost wynagrodzeń w kwietniu 2019 r. wyniósł około 4,4%.

W najbliższym czasie konsumenci coraz dotkliwiej odczuwać będą wzrost cen, głównie ze względu na drożejącą żywność – wzrost cen o 3,3% w ciągu ostatniego roku. Ponadto, w najbliższym czasie, głównie w miesiącach wakacyjnych, obok cen żywności, większego znaczenia niż w pozostałych miesiącach roku nabierać będą dla przeciętnego Kowalskiego wydatki na transport oraz hotele i restauracje. Ceny tych kategorii usług w ostatnim roku wzrosły w przypadku transportu – o 4,8% a w przypadku usług hotelowych i restauracji o 3,8%. Ze względu na zwiększony w okresie letnim popyt na tego typu usługi nie należy spodziewać się stabilizacji tej kategorii cen a raczej przyspieszonego ich wzrostu.