Na razie groźna inflacja

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2020 r. niewiele zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca (spadek o 0,1 pkt).
Jednak w lutym 2020 odnotował on najgłębszy jednorazowy spadek w ciągu ostatnich 11 lat.
Obecne dane nie uwzględniają jeszcze wpływu epidemii koronawirusa na zasobność ekonomiczną polskich gospodarstw domowych. Skutki pandemii w danych statystycznych ujawniać się będą ze znacznym opóźnieniem, ale już dziś wiadomi, że perspektywy nie rysują się zbyt optymistycznie.

Jak do tej pory największy negatywny wpływ na ekonomiczną kondycję gospodarstw domowych miała inflacja. Zredukowała ona tempo wzrostu wynagrodzeń w ujęciu realnym w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników do 2,5% w skali roku. Równo rok temu wynagrodzenia te rosły w tempie blisko 6% rocznie.

Podobnej skali ograniczenie dotyczy zatrudnienia, które od dwóch miesięcy praktycznie nie zmienia się (wzrost o 0,1% w porównaniu do roku poprzedniego). Przed rokiem skala tego wzrostu wyniosła blisko 3%.