Poprawa nastrojów, jednak zamówienia nie rosną


Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w sierpniu 2017 roku wzrósł o 1,3 punktu w stosunku do wartości z miesiąca poprzedniego.
Przedsiębiorcy wskazują na poprawę sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach i poprawiają się ich nastroje związane z postrzeganiem przyszłości. Jednak, nie towarzyszy temu zdecydowana poprawa w napływie zamówień, co może zagrozić spełnieniu się tych optymistycznych oczekiwań.