Podwyższona ale stabilna presja inflacyjna


Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. ponownie nie zmienił swej wartości w stosunku do miesiąca poprzedniego.
To już trzeci miesiąc, gdy wskaźnik nie rośnie a presja inflacyjna w ostatnich miesiącach ustabilizowała się na podwyższonym poziomie.
W dalszym ciągu istnieją jednak poważne przesłanki wskazujące na możliwość odrodzenia się jej w najbliższym czasie.
Związane one są one zarówno z czynnikami wewnętrznymi związanymi z sytuacją naszej gospodarki, jak i z czynnikami zewnętrznych. Te ostatnie to przede wszystkim ceny ropy naftowej oraz ceny pozostałych importowanych surowców.
Czynniki związane z sytuacją krajową, to rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ciągły wzrost kosztów zatrudnienia oraz kosztów utrzymania parku maszynowego, jak również czynniki popytowe wynikające z wysokiej dynamiki wynagrodzeń.
Nie bez znaczenia dla przyszłej inflacji jest również kurs złotego względem euro i dolara.