Po-lockdownowe ożywienie

W czerwcu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów wzrósł o 4,5 punktu. Podobną skalę wzrostu wskaźnika obserwowaliśmy przed miesiącem.

Spośród składowych wskaźnika najsilniejszą poprawę odnotowano w relacji przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne do kosztów zatrudnienia. Dzięki szybko odradzającej się produkcji przedsiębiorstwa odnotowały zwiększone przychody. Jednocześnie w firmach nie pojawiła się jeszcze presja na wzrost wynagrodzeń, czego można spodziewać się w najbliższych miesiącach.

Poprawie uległa również relacja przychodów do kosztów magazynowania gotowych do sprzedaży towarów. Przy gwałtownie odradzającym się popycie magazyny szybko opróżniają się, co znacząco obniża koszty składowania towarów.

Silna poprawa relacji przychodów do kosztów zatrudnienia nie przełożyła się jednak na proporcjonalną poprawę relacji przychodów ogółem do całkowitych kosztów. Przyczyniły się do tego zapewne szybko rosnące ceny producentów w konsekwencji gwałtownego wzrostu cen surowców na światowych rynkach.

Jedyną składową która uległa pogorszeniu w ostatnim miesiącu to relacja przychodów przedsiębiorstw do kosztów pozyskania nowych kredytów na cele inwestycyjne. Oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów dla przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu nieznacznie wzrosło, co może dodatkowo ograniczyć i tak już niską skłonność do inwestowania.