Pierwszy wzrost w nowym roku

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym wzrósł po raz pierwszy w nowym roku.

Obecnie największe źródła zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów stanowią rosnące koszty pracy oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw. Koniunktura gospodarcza nadal jest jednak sprzyjająca, a dodatkowo w nadchodzących miesiącach możemy liczyć na wzrost intensywności rekrutacji pracowników na sezon wiosenno-letni. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w styczniu obniżyła się o 0,1 punkt proc. i wyniosła 5,7%.

Z punktu widzenia tendencji koniunkturalnych w kraju obserwujemy wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów w ostatnich miesiącach. W samym lutym br. we wszystkich województwach za wyjątkiem opolskiego obserwowaliśmy jednak wzrost liczby internetowych ofert pracy, po okresie ich spadku. W woj. opolskim, po trwającym nieprzerwanie od sześciu miesięcy wzroście, liczba ofert pracy spadła. Przeciwna sytuacja miała miejsce w woj. świętokrzyskim, w którym czteromiesięczny okres redukcji ofert zakończył się wzrostem w miesiącu ubiegłym. W skali kraju największy wzrost ofert pracy odnotowaliśmy w woj. podlaskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, zaś marginalny w woj. małopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Wśród województw o relatywnie niskiej stopie bezrobocia największy wzrost liczby wakatów wystąpił w woj. pomorskim, natomiast w regionach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia – w woj. podkarpackim. W stosunku do lutego roku ubiegłego największą dynamikę obserwowaliśmy w woj. śląskim, małopolskim oraz mazowieckim, największą redukcję odnotowaliśmy zaś w woj. świętokrzyskim.

Z punktu widzenia ogólnych grup ofert pracy, w samym lutym obserwowaliśmy wzrost liczby ofert we wszystkich grupach zawodów, przy czym największy wystąpił w przypadku zawodów wymagających wykształcenia z zakresu nauk społecznych i prawnych, zaś najmniejszy w zawodach usługowych. W relacji do lutego roku ubiegłego największą kreację wakatów obserwowaliśmy w zawodach usługowych. W przypadku zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych obserwowaliśmy w tym okresie marginalny wzrost. W zawodach z zakresu nauk społecznych i prawnych wystąpiła nieznaczna redukcja liczby ofert pracy w skali roku.