Ostry spadek internetowych ofert pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w maju, po trzech miesiącach stabilnego wzrostu, spadł o 14,8 punktów. To pierwszy tak znaczny jednorazowy spadek liczby internetowych ofert pracy od sierpnia 2016 roku.

Zegar rynku ofert pracy, bazujący na obserwacji dynamiki wakatów oraz bezrobocia pozostaje w ćwiartce obrazującej sprzyjającą koniunkturę na rynku pracy. W chwili obecnej należy więc traktować ten spadek jako jednorazowy, nie nosi on bowiem oznak tendencji. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych angażujących się wyłącznie w prace o charakterze sezonowym wciąż spada. Najnowsze dostępne dane z kwietnia wskazują, że obniżyła się o 0,1 punkt proc. do 6,2%.

W maju we wszystkich województwach odnotowaliśmy spadek liczby internetowych ofert pracy na „dwucyfrowym poziomie”. Z punktu widzenia dotychczasowych zmian ogłoszeń o zatrudnieniu w całym bieżącym roku liderem pod względem szybkości napływu ofert pracy jest obecnie woj. pomorskie, a najwolniejszy ich napływ obserwujemy w woj. opolskim.

Z punktu widzenia ogólnych grup ofert pracy, w maju najmniejszy spadek liczby wolnych miejsc pracy wystąpił dla kategorii ofert związanych z pracą fizyczną, a następnie w kategoriach zawodów usługowych. W obydwu przypadkach koniunkturalny spadek łagodziło znaczne sezonowe zapotrzebowanie na pracowników. Kolejno pod względem dynamiki ofert pracy uplasowały się kategorie dot. zawodów wymagających wykształcenia w kierunkach nauk ścisłych, a najgorzej wypadły zawody związane z wykształceniem w kierunkach nauk społecznych.