Nowe wyzwania – nowe rozwiązania

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w ostatnim miesiącu 2020 roku wzrósł.

Ubiegły rok był wyjątkowo trudny dla rynku wakatów. Podobnych spadków nie obserwowaliśmy od początku prowadzenia badań, tj. 2004 r. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy obserwowaliśmy mocne uderzenie w rynek usług oraz powrót liczby ofert pracy w niektórych kategoriach do poziomu sprzed 2009 roku. W niektórych kategoriach ofert pracy koniunkturalny spadek dodatkowo wsparty został sytuacją sanitarną i tylko pogorszył i tak złą sytuację. Ale mimo wszystko dużych wzrostów bezrobocia udało się uniknąć. Choć liczba ogłoszeń o zatrudnieniu w zdecydowanej większości kategorii spadła w okresie epidemii, to niektóre w niektórych kategoriach nastąpiło już wyraźne odbicie.

Wielu rzeczy o rynku pracy dowiedzieliśmy się w ubiegłym roku:

  • rekrutacja w pełni może być przeprowadzona online,
  • wiele zawodów może być wykonywanych w trybie zdalnym,
  • delegacje często mogą być zastąpione wideokonferencjami,
  • niemalże wszystkie zakupy mogą być dokonane online, a rozbudowana infrastruktura pozwoli na szybką ich dostawę,
  • korporacje mogą wydawać mniej pieniędzy na utrzymanie biur i siedzib,
  • sztuczna inteligencja jest w stanie przejąć coraz więcej rutynowych obowiązków,
  • mnóstwo kompetencji, a nawet kwalifikacji można uzyskać nie wychodząc z domu.

Powyższe obserwacje w najbliższym dziesięcioleciu mogą wywierać istotny wpływ na zmiany strukturalne popytu na pracę. Możemy spodziewać się powstania nowych zawodów oraz na zanikania niektórych istniejących w obecnej formie. Wracając do realnych zagrożeń, które w najbliższym okresie będą decydować o tym, jak długo i głęboko sięgnie redukcja liczby ofert zatrudnienia, musimy podkreślić, że związane to będzie głównie z tym, jak szybko szczepionka trafi na rynek masowy oraz z tempem rozpowszechnienia wirusa. Ważne jest niedoprowadzenie do rozwoju trzeciej fali epidemii COVID-19 oraz nowych ograniczeń sanitarnych w okresie zimowo-wiosennym. Istotna będzie także skuteczność, z którą rząd będzie stymulował gospodarkę w okresie przymusowej kwarantanny. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w listopadzie spadła o 0,2 punktu proc. i wyniosła 6,2%.