Niewielki wzrost na początku roku

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w styczniu wzrósł, po wyraźnych spadkach w ubiegłym roku, świadczących o koniunkturalnym spadku na rynku wakatów.

Spadki w znacznej mierze były skutkiem ochłodzenia klimatu koniunktury, rosnącymi kosztami prowadzenia działalności oraz rekrutacji nowych pracowników, a także spadkiem tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw. W bieżącym roku istotnym źródłem zagrożeń dla rozwoju rynku wakatów jest rekordowy wzrost płacy minimalnej. Zbliżające się wybory prezydenckie mogą stanowić źródło niepewności przy wypracowaniu długookresowych strategii rozwojowych przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku dużych firm. Biorąc pod uwagę niesprzyjające dane historyczne z 2019 r. i niepewność obserwowaną w prognozach gospodarczych, w pierwszej połowie roku rynek wakatów może kontynuować poprzednie spadki. W takim scenariuszu styczniowy wzrost byłby jedynie niewielką i krótkotrwałą korektą. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w grudniu spadła o 0,1 punkty proc. i osiągnęła kolejne minimum na poziomie 5,2%.

Pod względem dynamiki ofert pracy, województwa są zróżnicowane. W woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim oraz zachodniopomorskim obserwujemy złagodzenie tendencji spadkowych w ostatnich miesiącach. Z kolei woj. lubelskie cechuje się coraz szybszym spadkiem. W pozostałych regionach spadek zachowuje stałą dynamikę, przerywaną jedynie krótkotrwałymi korektami.

Spośród szerokich grup ofert pracy, w samym styczniu wzrost liczby internetowych ofert pracy obserwujemy dla pracowników zawodów usługowych oraz absolwentów nauk ścisłych i technicznych. Liczba ofert związanych z pracą fizyczną w skali miesiąca uległa największej redukcji. W relacji do stycznia roku ubiegłego wzrost liczby wakatów, choć marginalny, odnotowaliśmy jedynie dla absolwentów nauk ścisłych i technicznych. W pozostałych grupach notujemy spadki, przy czym największe dotyczyły prac fizycznych i prostych i wyniosły 20% w skali roku. W przypadku tej grupy okres dekoniunktury jest szczególnie widoczny, gdyż nastąpił po latach dynamicznego wzrostu.