Nadzieje pracowników na podwyżki i zmianę pracy słabną

WD_11_19

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w listopadzie 2019 r. spadł w stosunku do października o 0,5 punktu.
Jego niewielka poprawa w ubiegłym miesiącu była zdarzeniem jednorazowym i obecnie wskaźnik powrócił do tendencji spadkowej.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jego spadek jest kurcząca się od trzech miesięcy liczba osób zatrudnionych. Dodatkowo, wyraźnie wyhamowała dynamika wynagrodzeń. Przed rokiem rosły one realnie w tempie bliskim 6% w skali roku; obecnie niewiele ponad 3%.
Przedsiębiorcy szykują się na gorsze czasy i pomimo braku pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych nie zwiększają zatrudnienia i mniej skłonni są podnosić wynagrodzenia.
W konsekwencji, oczekiwania pracowników na podwyżki oraz możliwość zmiany pracy na lepiej płatną ulegają ograniczeniu.