Miejsc pracy ubywa a zarobki spadają

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w maju 2020 r. spadł o kolejne 6 punktów w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Był to trzeci kolejny i najsilniejszy jak do tej pory spadek wskaźnika. Poprzedni miesiąc nie w pełni odzwierciedlał skutki gwałtownego zamrożenia gospodarki w odpowiedzi na pandemię. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 pracowników ubyło blisko 180 tyś. miejsc pracy. Statystyka nie obejmuje firm średniej wielkości i małych rodzinnych biznesów, osób samozatrudnionych lub pracujących na umowę zlecenia. Dotyczy więc niespełna 60% pracujących w gospodarce.

Zmniejszyły się również wynagrodzenia tych, którzy pracy nie utracili. Realne wynagrodzenia skurczyły się o ponad 2% w skali roku. Sytuacja taka zdarzyła się ostatnio w 2013 roku.

Utrata pracy, zmniejszenie dochodów lub całkowita ich utrata powodują gwałtowny spadek ekonomicznej kondycji polskiego społeczeństwa.