Konsumenci obawiają się wzrostu cen


Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. wzrósł w stosunku do sierpnia br. o 0,2 punktu.
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jego wzrost było nasilenie oczekiwań inflacyjnych konsumentów.
Niewielki wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach w konsekwencji ograniczonego jej wydobycia na terenach dotkniętych huraganem Harvey, na razie był bez znaczenia dla poziomu wskaźnika, jednak wiele zależy od tego na ile wzrosną ceny benzyny na krajowym rynku oraz jaki będzie kurs złotego, a w konsekwencji jak ukształtują się ceny importu.