Konsumenci mają się gorzej


Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w październiku 2018 roku spadł o 0,6 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca i była to trzecia kolejna negatywna zmiana jego wartości.
Ostatni lokalny szczyt wskaźnika odnotowano w grudniu 2017 roku.
Spadek liczby zatrudnionych dla konsumentów oznacza gorsze perspektywy na rynku pracy, w szczególności zaś pogorszenie warunków poszukiwania nowej pracy lub ponownego zatrudnienia w przypadku osób bezrobotnych.
Spadek lub brak wzrostu wynagrodzeń – to dla gospodarstw domowych sygnał, że ich konsumpcja nie będzie mogła rosnąć.
Podobny wpływ wywierają rosnące ceny – a tego spodziewają się konsumenci.
Z puntu widzenia kondycji gospodarstw domowych, brak pozytywnych zmian w tych czynnikach, które warunkują ich dobrobyt odczuwany jest jako zmiana negatywna. Zaś moc zmian negatywnych w odczuciach ludzi jest znacznie silniejsza od zmian pozytywnych.