Kolejny niewielki wzrost na rynku ofert pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w listopadzie trzeci miesiąc z rzędu wzrósł. W ostatnim roku tempo kreacji ofert pracy wyraźnie się zmniejszyło, ale liczba ofert wciąż wzrasta, choć powoli.

Ograniczenie dynamiki kreacji nowych ofert pracy jest związane z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Na rynek wolnych miejsc pracy coraz większy efekt wywierać będą przede wszystkim rosnące koszty produkcji, w tym koszty pracy, a w konsekwencji pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Sezonowe oziębienie warunków atmosferycznych również będzie istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie kreacji ofert pracy w najbliższych miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym trzeci miesiąc z rzędu nie zmieniła się i wyniosła 5,9%.

W listopadzie we wszystkich województwach za wyjątkiem świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego obserwowaliśmy wzrost liczby wolnych miejsc pracy. Największy przyrost odnotowaliśmy w woj. mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim, zaś znikomy w woj. podlaskim, podkarpackim oraz opolskim. Obserwowany w województwie świętokrzyskim spadek trwa drugi miesiąc z rzędu. W pięciu województwach – dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, śląskim oraz wielkopolskim nieprzerwany wzrost obserwujemy już szósty miesiąc z rzędu. Wśród województw o relatywnie niskiej stopie bezrobocia największy przyrost liczby ofert pracy wystąpił w woj. mazowieckim, zaś wśród województw o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia – w lubelskim. Obydwa województwa w których nastąpiła redukcja liczby ofert pracy są przedstawicielami grupy tych o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia.