Intensywna rekrutacja trwa

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po miesięcznej przerwie w maju ponownie wzrósł.

Pomimo wielu negatywnych czynników ogólnogospodarczych, zwiastujących spowolnienie, rozgrzana wysokim popytem na dobra i usługi gospodarka wciąż generuje nowe wakaty. Liczba ukazujących się w Internecie ofert pracy jest obecnie istotnie wyższa niż przed epidemią, lecz dynamika ich napływu we wszystkich grupach wakatów zmniejsza się. Przedsiębiorstwa prowadzą intensywne akcje rekrutacyjne w sektorach o największych trudnościach w zatrudnianiu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w kwietniu po raz kolejny nie uległa zmianie i pozostała na poziomie równym 5,2%, na którym oscyluje się od samego początku br.

W przekroju regionalnym w maju wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, notujemy we wszystkich województwach. Relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń o pracę przybyło w woj. łódzkim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim, zaś najmniej w woj. lubuskim, podlaskim oraz świętokrzyskim. Najbardziej owocny maj okazał się dla przedstawicieli zawodów społecznych i prawnych. Nieco mniej wakatów przybyło w grupie zawodów inżynieryjno-technicznych oraz usługowych. Relatywnie najmniej nowych ofert pracy z kolei ukazało się w zawodach związanych z pracami fizycznymi.