Inflacja redukuje dochody gospodarstw domowych


Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w sierpniu 2019 r. spadł o 0,3 punktu w stosunku do swej wartości sprzed miesiąca.
Był to piaty z kolei miesiąc obniżania się wartości wskaźnika a tym samym pogarszania kondycji finansowej Polaków.

Główne przyczyny spadku to przede wszystkim rosnąca inflacja, która istotnie zmniejsza siłę nabywczą przeciętnego Kowalskiego. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw co prawda wzrosły w lipcu br. o 7.4% w stosunku do sytuacji sprzed roku, jednak po uwzględnieniu tempa wzrostu cen było to zaledwie 4.2%.

Sytuacja na rynku pracy również nie jest już tak komfortowa z punktu widzenia pracownika jak przed rokiem. Pracodawcy ograniczają kreację nowych miejsc pracy, ogłoszeń o możliwościach zatrudnienie pojawia się coraz mniej, stąd też tempo wzrostu zatrudnienie uległo ograniczeniu. A to oznacza dla pracowników ograniczenie ich siły przetargowej na rynku pracy i możliwości wyboru pracodawcy.