ICI ponownie obniżył się


We wrześniu 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się.
Skala spadku była znacznie mniejsza niż przed miesiącem, kiedy to jednorazowy spadek wskaźnika był największy od siedmiu lat.
Ty samym, w gospodarce koszty prowadzenia działalności nadal rosną szybciej niż przychody uzyskiwane z jej prowadzenia.
Dotyczy to w szczególności:
– relacji przychodów uzyskiwanych z podstawowej działalności gospodarczej a w przypadku gospodarstw domowych przychodów uzyskiwanych z pracy do ceny kredytu,
– relacji przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i usług w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych do kosztów utrzymywania zapasów, oraz kosztów konserwacji i napraw parku maszynowego.

Nieznacznie poprawiła się w ostatnim miesiącu relacja przychodów uzyskanych z produkcji sprzedanej do kosztów pracy.