Dobrobyt przegrywa z inflacją

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w czerwcu 2022 r. spadł o 1,5 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca i o blisko 5 punktów w stosunku do wartości sprzed roku.
Od blisko roku wskaźnik traci na wartości, co praktycznie oznacza pogarszanie się kondycji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za tę sytuację jest rosnąca inflacja, nakręcana nadmiernym stymulowaniem popytu. Ostatnie dane wskazują, że wyścig dochodowo- cenowy zdecydowanie wygrywa inflacja. Brnięcie rządu w politykę pseudo-rekompensat za wzrost cen, adresowany do różnych grup konsumentów, jedynie utrwala inflację i oczekiwania inflacyjne na wysokim poziomie i marnotrawi czas na skuteczne przeciwdziałanie rysującej się na horyzoncie stagflacji.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w skali ostatniego miesiąca o 5 tyś. etatów, choć zwykle o tej porze roku zatrudnienie rośnie z powodu sezonowego wzrostu aktywności niektórych sektorów gospodarki. Przedsiębiorcy zapowiadali redukcję zatrudnienia od kilku miesięcy. Wobec blisko 25% wzrostu cen producentów oraz spadającej wydajności pracy, szukają wszelkich możliwości redukcji kosztów i możliwości podnoszenia cen detalicznych.

Pomimo ponad 13% tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w ujęciu realnym zmniejszyły się one w skali ostatniego miesiąca.