Z dalszym spadkiem bezrobocia będzie coraz trudniej


Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w czerwcu o 1 punkt.
Jest to trzeci z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik rośnie, przy czym ostatnia skala wzrostu była dwukrotnie większa niż przed miesiącem. W ubiegłym roku w analogicznym okresie także odnotowano wzrost wartości wskaźnika, przy zbliżonej skali zmian, co może wskazywać na tymczasowość obecnego wzrostu, a nie odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji.

Tym niemniej, mając na uwadze szybko kurczące się rezerwy efektywnej podaży siły roboczej wśród obecnie zarejestrowanych bezrobotnych, bardzo niski wskaźnik zatrudnienia i brak zachęt do wyższej aktywności zawodowej, coraz trudniej będzie o dalszy spadek bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych stopa bezrobocia rejestrowanego zarówno w maju jak i w czerwcu br. wyniosła również 6,1%, zaś stopa bezrobocia liczona według BAEL w I kwartale tego roku wyniosła 4,2%.