Dalsza mocna poprawa na rynku pracy


Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, trzeci miesiąc z rzędu spada, a tempo tego spadku z każdym miesiącem przybiera na sile.
Przy tak dużym popycie na pracę, jaki obecnie obserwujemy, sezonowe wzrosty bezrobocia charakterystyczne dla miesięcy zimowych, mogą w tym roku w ogóle nie wystąpić lub mieć znacznie słabszy charakter niż w latach poprzednich.

Polska należy do krajów o jednej z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Według zharmonizowanej metodologii wynosi ona obecnie 4,6%. Niższa jest w Holandii – 4,5%, w Niemczech – 3,6% i w Czechach – 2,7%.

Sytuacja w Polsce jest jednak daleka od ideału, z bardzo niskim współczynnikiem zatrudnienia (Polska 66%, podczas gdy Holandia – ponad 76%, Niemcy – 75% a Czechy ponad 73%), relatywnie wysokim udziałem wśród bezrobotnych osób długotrwale bezrobotnych, niemal najniższym wiekiem przechodzenia na emeryturę oraz ograniczoną otwartością na napływ emigrantów zarobkowych.