Coraz wolniejszy wzrost na rynku wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w marcu nieznacznie wzrósł. Tym samym, po większym spadku na początku roku, liczba wakatów wzrosła drugi miesiąc z rzędu.

Pomimo wzrostu, liczba internetowych ofert pracy nie zdołała dorównać listopadowemu szczytowi; wzrost był również nieco mniejszy przed rokiem. Wśród głównych źródeł zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów wyróżnić można wciąż rosnące koszty związane z pracą, w tym również koszty rekrutacji nowych pracowników, oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do polskich przedsiębiorstw, w szczególności od kontrahentów zagranicznych. Negatywnie na rynek wakatów oddziaływać może również to, że sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku ubiegłego okazała gorsza od spodziewanej. W najbliższych miesiącach, rynek wakatów wesprzeć może rekrutacja pracowników na sezon wiosenno-letni, w szczególności w przypadku sprzyjających warunkach atmosferycznych. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lutym obniżyła się o 0,2 punkt proc. i wyniosła 5,5%.

W marcu wzrost liczby wakatów wystąpił w dziewięciu województwach. Najszybciej oferty napływały w woj. podkarpackim, dolnośląskim oraz pomorskim, z kolei największa ich redukcja nastąpiła w woj. opolskim, lubelskim oraz lubuskim. Liczba publikowanych ofert pracy dotycząca woj. opolskiego spadła drugi miesiąc, i to po sześciomiesięcznym okresie stabilnego wzrostu. Przeciwną sytuację obserwowaliśmy w woj. świętokrzyskim, w którym po czteromiesięcznym spadku, liczba ofert zaczęła wzrastać. W stosunku do marca roku ubiegłego największą dynamikę ofert odnotowaliśmy w woj. śląskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Redukcję liczby wakatów zaś obserwowaliśmy w czterech województwach, przy czym największa dotyczyła woj. opolskiego. Ogólne tendencję koniunkturalne zachodzące na rynku wolnych miejsc pracy od dłuższego czasu sygnalizują coraz wolniejszy wzrost liczby ofert pracy we wszystkich województwach. W woj. kujawsko-pomorskim spowolnienie dynamiki było najmniejsze. W woj. lubuskim, świętokrzyskim, podlaskim oraz opolskim, w porównaniu do roku ubiegłego, obserwowaliśmy redukcję ofert pracy.