Coraz mniej wakatów na rynku

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, we wrześniu po raz kolejny spadł.

Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. W skali bieżącego roku odnotowaliśmy sześć okresów redukcji i tylko cztery okresy niewielkiego wzrostu liczby wakatów. Od początku roku wskaźnik stracił ponad 8% swej wartości. Tak gwałtownej redukcji liczby internetowych ogłoszeń o zatrudnieniu nie obserwowaliśmy od 2013 roku. Do ograniczania ich zasobu może przyczyniać się polityka przedsiębiorstw skierowana na przeciwdziałanie rosnącym kosztom pracy. Zegar rynku ofert pracy od kilku ostatnich miesięcy wskazuje na zakończenie okresu dobrej koniunktury na rynku. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w sierpniu pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 5,4%. Jej spadek w bieżącym roku jest marginalny.

W samym wrześniu spadek liczby wakatów wystąpił we wszystkich województwach bez wyjątku. Największą ich redukcję obserwowaliśmy w woj. pomorskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, zaś najmniejszą w woj. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Wakatów wszędzie jest już mniej niż przed rokiem, przy czym największe ich ograniczenie w skali roku wystąpiło w woj. lubuskim, opolskim oraz małopolskim, zaś najmniejsze w woj. podlaskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim. Podsumowując cały bieżący rok, w regionach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia największy spadek liczby wakatów wystąpił w woj. pomorskim, natomiast najmniejszy w woj. śląskim. W regionach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia największy spadek wystąpił w woj. kujawsko-pomorskim, zaś najmniejszy w woj. świętokrzyskim.