Coraz trudniej o dalszy spadek bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w kwietniu o 0,6 punktu.
Jest to drugi z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik rośnie, przy nieco większej skali zmian niż przed miesiącem. W ubiegłym roku w analogicznym okresie także doszło do wzrostu wartości wskaźnika, co może wskazywać na tymczasowość zmian, a nie odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji. Tym niemniej, rezerwy pozwalające na dalszy spadek bezrobocia kurczą się, a istotnym problemem polskiego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 6,3%, a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych 6,1% (spadek o 0,1 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym). Stopa bezrobocia wg. BAEL wyniosła 4,2%.