Intensywna rekrutacja trwa

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po miesięcznej przerwie w maju ponownie wzrósł. Pomimo wielu negatywnych czynników ogólnogospodarczych, zwiastujących spowolnienie, rozgrzana wysokim popytem na dobra i usługi gospodarka wciąż generuje nowe wakaty. Liczba […]

więcej