Spowolnienie na rynku wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w maju spadł. W skali ostatnich sześciu miesięcy jest to już trzeci spadek wskaźnika. Od początku roku, liczba wakatów fluktuuje wokół zbliżonego poziomu, nie wykazując wyraźnej tendencji. Zegar rynku […]

więcej