Brakuje rąk do pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł trzeci miesiąc z rzędu.

Skala tego wzrostu była nieco mniejsza niż przed miesiącem, co stwarza pewne szanse na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Biorąc jednak pod uwagę coraz wyraźniejsze symptomy jego przegrzania, co objawia się przede wszystkim znacznymi brakami siły roboczej, oraz małymi szansami zatrudnienia obecnych bezrobotnych, może okazać się, że aktualna stopa bezrobocia spadła w okolice jej naturalnego poziomu i bez napływu nowych pracowników oraz wydłużania wieku aktywności zawodowej bariera braku siły roboczej ograniczy wzrost gospodarczy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 7,1%. Tym niemniej, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wzrosła, po raz pierwszy od kwietnia 2013 roku, o 0,1 punktu procentowego, z 7,3% w czerwcu do 7,4% w lipcu.